DELA

20 miljoner i förlust för Viking Line

Viking Lines rörelseresultat för årets första tre månader visar ett kraftigt underskott på 19,5 miljoner euro.
Nu måste ett antal åtgärder vidtas, varnar man.


Under samma period i fjol var rörelseresultatet minus 15,8 miljoner euro. Trots det gick hela fjolåret på plus sammantaget med 7,6 miljoner euro, vilket dock är långt mindre än de vinstsiffror som rederiet tidigare har visat.
Det första kvartalet är ekonomiskt tungt eftersom kostnaderna är de samma som under andra kvartal men intäkterna mindre. Omsättningen ökade något under de tre första månaderna i år jämfört med i fjol, från 100,6 miljoner euro till 101,2 miljoner euro, men de höga bunkerkostnaderna – som inte visar någon tendens att sjunka, tvärtom – belastar resultatet.
Bedömningen är, vilket också framgick på bolagsstämman för några veckor sedan, att resultatet fr hela året väntas bi väsentligt lägre än för 2011 som alltså inte var något lysande år.
Vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra resultatet på kort och lång sikt avslöjas inte i bokslutskommunikén.
Läs mera i papperstidningen i morgon!

Annika Orre

Annakaisa Suni