DELA

2.856 elever går i grundskolan

Elevantalet i den åländska grundskolan har sjunkit i tio års tid. Nu ökar det igen visar statistik från ÅSUB.
På grund av inflyttning och en ovanligt stor kull förstaklassister har elevantalet ökat med 40 barn sedan förra läsåret. Uppgången skedde i alla distrikt förutom skärgården. Ettorna är 342 stycken i år, och så många har de inte varit sedan 2002. Bara niorna är fler, de är 354 stycken.
Totalt går 2.856 elever i den åländska grundskolan den här höstterminen. 1.867 av dem går i lågstadiet och 989 på högstadiet. Pojkarna är 130 fler än flickorna och pojköverskottet finns i de flesta årskurser. Åtta elever får hemundervisning och två går i skola utanför Åland. (ml)