DELA

1,8 miljoner extra för Trobergshemmet

MARIEHAMN. Lägg till 1,8 budgetmiljoner för Trobergshemmets tillbyggnad.
Det föreslår stadsstyrelsen.
Trobergshemsbygget blir dyrare än beräknat.
Utöver de 14,8 miljoner euro som vikts i budgetmedel behövs ytterligare 1,8 miljoner för en fullskalig utbyggnad.
Tillbyggnaden – etapp ett – beräknas kosta 11,2 miljoner euro.
I etapp två ingår bland annat en påbyggnad som beräknas kosta en miljon, med tio rum och matsal ovanför köket. Dessutom tillkommer 0,4 miljoner för inventarier som inte ryms inom utgiftsramen, och lika mycket i ”fördyrande utgifter”.
Stadens tekniska nämnd föreslår att påbyggnaden skulle strykas, men socialnämnden vill ha den kvar. Alternativet till påbyggnaden är åtminstone på kort sikt, dyra och tillfälliga lösningar, skriver nämnden till styrelsen.

Får inte försenas
De 1,8 extra budgetmiljonerna kan finansieras genom en motsvarande minskning av investeringsanslaget för om- och tillbyggnad av Övernäs skola år 2012. Stadsstyrelsen förutsätter att tidtabellen för skolbygget inte försenas.
Ärendet går nu till fullmäktige.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax