DELA

175 000 till tre församlingar

Tre åländska församlingar har beviljats totalt 175 000 euro från Kyrkostyrelsen för renoveringsprojekt.
Hammarlands församling får 106 400 euro för renovering av kyrkan och en verkstadsbyggnad vid begravningsplatsen. Verkstaden ska vara färdigbyggd vid månadsskiftet.
Församlingen beviljas också 28 900 euro för renovering och ändring av kansliet i den gamla prästgården, bland annat för att göra det mera lättillgängligt för rörelsehindrade. Bland annat installeras en invalidtoalett.
Sund-Vårdö församling får 12 500 euro för renovering av kyrkan och stenmuren kring kyrkan.
Brändö-Kumlinge församling får15 100 euro för reparation och underhåll av brandalarmet i Kumlinge kyrka, och 11 600 euro i tilläggsunderstöd för anskaffning av jordvärme till kyrkan. (pd)