DELA

17,2 miljoner i Eckerös emission

Det preliminära resultatet från Rederiaktiebolaget Eckerös emission visar att man fått in 17,2 miljoner euro nytt eget kapital. Emissionen övertecknades.
Aktieemissionen verkställdes mellan den 3-23 oktober. I emissionen erbjöds, till teckningspriset 42 euro, 200.000 nya aktier till aktieägare i Eckerö, samt 200.000 nya aktier de aktieägare i Birka Line Abp som sålt sina aktier till Eckerö under våren 2007.
I Emissionen som helhet tecknades cirka 408.000 aktier, varav cirka 222.000 aktier av aktieägare i Eckerö och cirka 186.000 aktier av de tidigare aktieägare i Birka Line Abp.
Detta preliminära resultat ger Rederi ab Eckerö i ett pressmeddelande. Det slutliga resultatet fastställs och meddelas senare.
Till placerare som deltagit i Emissionen kommer en bekräftelse att skickas i nästa vecka.
”Den genomförda emissionen förstärker Eckerös kapitalbas. Eckerö fortsätter att utreda förutsättningarna och villkoren för ett eventuellt offentligt köpeanbud för alla aktier i Birka Line Abp.” står det vidare i meddelandet, som är undertecknat av styrelsen.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax