DELA

166 personer är långtidsarbetslösa

Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 166 stycken i november i år, visar statistik från Åsub. Det här är en markant ökning från 97 stycken i november ifjol.
De långtidsarbetslösa utgör 1,2 procent av den åländska arbetskraften.
Antalet lediga platser var 89 stycken i november vilket är 18 platser färre än i november 2013.
1078 personer var arbetssökande hos Ams i november och i den siffran räknas även de som inte är arbetslösa. I november 2013 fanns 986 arbetssökande hos Ams.
– Under november månad tillsattes 144 stycken lediga platser vilket är hela 55 platser fler än under november ifjol. Flest nyanställningar – 55 stycken – gjordes i yrkesgruppen specialister. Av samtliga tillsatta tjänster var endast två sjöarbetsplatser, skriver Åsub.


Öppen arbetslöshet
I november var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,1 procent. I oktober var den öppna arbetslöshetsgraden 4,0 procent, och i november ifjol var den 3,8 procent.
Den totala arbetslöshetsgraden som inkluderar 34 personer i sysselsättningsåtgärder uppgick till 4,3 procent i november, jämfört med 4,2 procent förra månaden. För de åländska männen var den 4,8 procent och för de åländska kvinnorna 3,9 procent.
Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år har sjunkit från 8,2 procent i oktober till 7,9 procent i november. I november ifjol var den 8,6 procent.
Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,4 procent, i november ifjol var andelen 2,9 procent. (ml)