DELA

150.000 euro för sälskador på fisk

27 åländska fiskare har beviljats så kallad sälskadeersättning för år 2008. Stödsummorna per fiskare varierar, men totalsumman uppgår till 150.000 euro.
Totalt fick landskapet in 33 ansökningar om toleransstöd för säl, alltså ersättning för de skador som sälar åsamkat fiskfångsten, för året 2008. Av dessa beviljades 27 stöd på summor mellan cirka 2.000 och 12.500 euro. Huvudorsaken till icke-beviljat stöd var att fångstvärdet var för litet.
I januari i år beviljades ersättningar för åren 2006 och 2007. Orsaken till fördröjningen är att stödet för sälskador saknades i det åländska fiskeriprogrammet. Nu är programmet uppdaterat och stödet kan betalas ut. EU står för hälften av stödpengarna.
För att vara berättigad till stöd måste fiskarens försäljningsinkomster uppnå en viss procent eller fångstens beräknade värde vara minst 5.000 euro per år.
Stödbesluten togs av näringsmininster Torbjörn Eliasson (C) på enskild föredragning den 27 april.
De som beviljats stöd är: Henrik Andersson, Hans Bergman, Leif Bergman, Lars-Göran Blomqvist, Bengt Boström, Kurt Englund, Rune Fagerström, Tomas Friman, Gotthard Fyrvall, Marco Granberg, Arne och Mona Gustavsson, Kaj Gustavsson, Ben Holmberg, Bert Holmström, Tommy Jansson, Jan-Henrik Johansson, Bertil Karlsson, Christian Lehtinen, Mikael Lindholm, Pär Mattsson, Tom Mattsson, Per-Anders Nordlund, Ben Nylund, Börje Strandvall, Fiskefartyget Linda-Mari Kb, Jan-Henrik Woivalin och Bjarne Öhman. (ab)