DELA

1,4 miljoner euro för Nepal-bantning

Insatsen per bantad kilo för Nepal höjdes från 15 till 30 euro och slutsumman landade på 1.442.220 euro som går till lärarutbildning i Nepal.
Den anonyma privatperson som lovat betala 15 euro per kilo finländarna bantade under våren höjde insatsen till 30 euro. Han eller hon utmanade alla finländare, de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland och Institutet för välfärd och hälsa (THL) att delta i en bantningskampanj. Kostnaderna för kampanjen bekostades också av den anonyma välgöraren. Utrikesministeriet övervakar hur medlen används.

48.074 kilo
I kampanjen deltog cirka 14 300 finländare (3.085 män och 11.135 kvinnor). Sammanlagt gick deltagarna ner 48.074 kilo vilket ger 1.442.220 till lärarutbildningen i Nepal. Kampanjen bekostas av initiativtagaren i fråga och understödsbeloppet, som fastställs på basis av bantningsresultatet, används för att främja lärarutbildningen i Nepal.
I medeltal minskade kvinnorna med tre kilo i vikt och männen med fyra. Kvinnornas sammanlagda viktminskning uppgick till 34.761 kilo och männens 13.313. det innebär att kvinnorna drog in 1.042.830 euro och männen 399.390 euro.(ns)