DELA

14 årsverken vid sjöbevakningen bort

Ett tiotal chefsposter försvinner när den åländska sjöbevakningen omorganiseras. Sjöbevakningsstationer ska läggas ner och därmed sparar man in på fastighetsskostnader och fastighetsskötsel.
– Men nedskärningar kan man inte kalla det, vi anställer fem nya personer i december, säger sjöbevakningschef Timo Hissa.
Ålands sjöbevakning har förändrat sin verksamhet så att man inte längre har personal stationerad ute på sjöbevakningsstationerna Enskär och Storklubb. Därmed har även stationscheferna frigjorts för andra uppgifter.
– Skattepengarna ska användas rätt, vi vill öka närvaron i skärgården i stället för att personer som utbildat sig till sjöbevakare i två år ska klippa gräset vid stationerna, säger Hissa.
Nu ska i stället sjöbevakarna, enligt förslag, vara stationerade i Mariehamn.
– Vi behöver inte fyra olika sandlådor, det är lättare om vi är på samma plats och drar åt samma håll, säger han.


Fyra patruller
Fyra patruller med fyra personer i varje är planerade att från den 23 november vara öronmärkta till Mariehamn. Redan för ett år sedan togs stationschefer bort och nu fungerar hela Åland som en station. Enligt Hissa har man snarare frigjort arbetskraft än skurit ner.
– Närvaron i skärgården har blivit bättre och vi har fått positiv respons, säger han.
All förvaltning och planering sköts nu i Mariehamn.
– Vi utvärderar för tillfället vilka av de administrativa uppgifterna som egentligen behövs, om det är nödvändigt att vi sitter och brevväxlar internt. För tillfället har jag nog en 30, 40 ogjorda uppgifter liggande på bordet.


Enskär läggs ner
I dagsläget har sjöbevakningen 57 årsverken. Den preliminära planen är att man ska kunna gå ner till 43 årsverken på fem år. Men några uppsägningar ska det inte vara tal om.
Neddragningen sker genom naturliga avgångar, främst pensioner, och möjligtvis förflyttningar av fastländska sjöbevakare till sina hemorter. 20 procent av personalen går i pension under de närmaste åren.
Fram till nu har en patrull funnits på Storklubb men eftersom fastigheten inte längre behövs bjuds den ut till landskapet. Även Enskärs station kommer troligen att läggas ner.
Sjöbevakningens båtar ska enligt planerna placeras i Kökar, Mariehamn, Hamnsundet, Långnäs och Eckerö.
– Vi har en ny patrullbåt på kommande. Den är fem meter längre än de andra och gör 40 knop. Vi hoppas på att få ytterligare två nya båtar, säger Hissa.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax