DELA

14.000 får plats i stadens skyddsrum

Allmänna farosignalen hördes för en tid sedan över hela Åland. Det var bara ett test.
Men om det är allvar – vad ska du göra då?
De flesta vet mycket lite om vad man ska göra om en katastrof drabbar Åland. Det mest grundläggande finns att läsa på sidan fyra i Ålands telefonkatalog under rubriken ”När du hotas av fara”
Det finns två olika larmsignaler och du har säkert hört dem för de testas årligen över hela Åland. Senast hände det den femte juni. Den allmänna farosignalen är en stigande och sjunkande ton och fara över-signalen är en jämn ton. Det årliga testet görs i samarbete med Ålands Radio där man sänder ut signalerna och förklarar vad de betyder.
När den allmänna farosignalen ljuder ska man gå in, stänga fönstren, stänga av ventilationen och slå på radion. Man ska även låta bli att ringa för att inte överbelasta nätet.
Var och en bör veta var närmaste skyddsrum finns, säger ämbetsverkets förvaltningschef Rainer Åkerblom.
Det är lag på att alla nybyggnationer där mänskor bor, arbetar eller annars uppehåller sig stadigvarande, som är mer än 1200 kvadratmeter stora ska vara utrustade med skyddsrum. För industrilokaler och liknande är gränsen 1500 kvadratmeter. Tidigare var gränsen 600 kvadratmeter.
Det finns 148 skyddsrum i Mariehamn och i dem ryms drygt 14.000 människor. På landsbygden är det sämre ställt.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Frans Jansson