DELA

13 miljoner i vinst för Rederi ab Eckerö

Verksamhetsåret 2011 har präglats av osäkerhet i konjunkturutvecklingen. Den starka kronan har stärkt resultatet, medan höjda oljepriser har pressat lönsamheten.
Det här berättar Rederi ab Eckerö i sin bokslutskommuniké som offentliggjordes i dag.
Konjunkturläget märks i en något dämpad efterfrågan inom passagerarverksamheten, medan fraktvolymerna på de egna linjerna har nått nya rekordnivåer, berättar rederiet i sitt utskick.
Där skriver man också:
”Svenska kronans förstärkning har haft en gynnsam inverkan på resultatet, medan de kraftigt stigande bunkerpriserna har tärt på lönsamheten. Givet marknadsläget redovisar Eckerökoncernen ett gott resultat för 2011.”


Stigande omsättning
”Koncernens omsättning steg med 3 procent och uppgick under räkenskapsperioden till 234,9 miljoner euro (jämfört med 228,9 milj. euro föregående år). Rörelsens övriga intäkter 2 miljoner euro utgörs av realisationsvinster på försäljning av tillgångar, förlikningsersättning, försäkringsersättningar, samt övriga ersättningar. Koncernens rörelseresultat uppgick till 21,4 miljoner euro. Svenska kronans förstärkning har haft en positiv inverkan på rörelseresultatet. De kraftigt höjda bunkerpriserna resulterade i att kostnaden för bunkern steg med 4,6 miljoner euro till 19,1 miljoner euro, vilket har satt press på lönsamheten.


Vinsten
Det finansiella nettot uppgick till -6,4 miljoner euro (jämför med -6,8 milj. euro året före).
Räntekostnaderna har minskat som en följd av minskad skuldsättning. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 15,0 miljoner euro (17,5 milj. euro). Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 13,1 miljoner euro (12,9 milj. euro).
Dividend
Styrelsen föreslår att dividend på 2 euro per aktie ska betalas ut.

Läs mer i morgondagens Nyan!

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax