DELA

120 namn för nytt Nyängen

Det är inte bara Nyängens personal som är trötta på barackerna. Totalt 120 andra har skrivit på uppropet för ett nytt daghem.
Av de 120 personer som skrivit på föräldern Linda Söderströms namnlista för ett nytt Nyängen är 70 föräldrar.
– Resten är nog mycket mor- och farföräldrar. Jag har också hört att föräldrar som tidigare haft sina barn på Nyängen varit in och skrivit på, säger Linda Söderström.
I går lämnade hon in uppropet till stadsstyrelsen och hon kan bara hoppas att styrelsen börjar tänka mer långsiktigt.
– Det är många som sagt till mig att de tycker att det är ett bra initiativ och att de inte förstår hur stadsstyrelsen tänker, säger hon.

I många år 
Diskussionerna om huruvida Nyängens baracker ska byggas ut eller om staden ska bygga ett helt nytt daghem har nu pågått i 13 år.
TANJA LÖNNQVIST
tanja.lonnqvist@nyan.ax