DELA

120 deltog i Andelsbankens stämma

Andelsbanken för Åland höll stämma på hotell Arkipelag i går. Där beslutades att fyra procent går till vinstutdelning.
Vid Andelsbankens stämma på hotell Arkipelag deltog 120 personer på torsdagen. Där presenterades 2010 års verksamhet som bland annat resulterade i en rörelsevinst på cirka 1,5 miljoner euro, en minskning med 23,1 procent från året före.
Men siffrorna var inget som oroade stämmodeltagarna.
– De som var med var väldigt nöjda över hur bra det går för banken som har god tillströmning av kunder och god tillväxt, säger Marcus Eriksson, ordförande i förvaltningsrådet.
Styrelsens förslag om att betala ut fyra procent av det utdelningsbara överskottet på nästan sex miljoner euro godkändes. Det ger en summa på 215.561 euro av räkenskapsperiodens vinst på 425.514,84 euro. Resten, cirka 216.000 står kvar på kontot för balanserad vinst.
Vid stämman omvaldes förvaltningsrådets ledamöter Tom Björkman, Nils-Gustaf Eriksson, Christer Lindholm, Henrik Nordström och Ingermo Söderlund. Mandatperioden fortgår för de övriga medlemmarna Folke Engblom, Bernt Erickson, Marcus Eriksson, Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Lena Klingberg, Henrik Lindroos, Birgitta Lundin, Diane Svenblad samt Brage Wilhelms.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax