DELA

120.000 extra krävs för att lösa Skarven-problem

Inom kort ställs landskapsregeringen inför ännu ett beslut om Skarven: Ska man bevilja 120.000 euro i ombyggnadskostnader för att fartyget ska kunna transportera bensin och gas till Föglö eller ska man låta bli?
När Skarven-soppan började nystas upp i våras framgick det att det inbyggda bildäcket, som det fattades beslut om i ett sent byggskede och på oklara grunder, var ett hinder för transporterna av bensin och gas till Föglö.
Nu har trafikavdelningen rett ut vad det kostar att bygga om fartyget så att det blir möjligt att ta ombord den farliga lasten: 120.000 euro.
– Det krävs ombyggnader av elsystemet och styrelektroniken. Dessutom måste ändringar göras i brandalarm- och brandsläckningssystemet, berättar bro- och hamningenjör Ian Bergström på trafikavdelningen.
Hittills har bensin- och gastransporterna skötts av fartygen på södra och tvärgående linjerna på särskilda bränsleturer.
– För Föglö är det naturligtvis väldigt viktigt att de får bensinen och gasen, och vi måste hitta en lösning.
Om transporterna till Föglö fortsätter på de andra linjerna så innebär det en permanent begränsning i framkomligheten där.
– Ett motiv för att ombyggnaden borde göras är att det ökar Skarvens möjligheter i framtiden att ersätta fartygen på andra linjer, säger Ian Bergström.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre