DELA

11 000 för mediabild och presentationsfilm

Medieträning med konsulten Paul Ronge för över 7 000 euro och en presentationsfilm inför medlemsmötet i oktober av åländska Samba Media för cirka 4 000 euro.
Det betalade Visit Åland för försöken att putsa upp den avsatta styrelsens fasad.
När det i början av hösten stormade som värst efter avslöjandena om oklarheterna kring styrelseordförande Susanne Fagerströms vd-lön fattades ett styrelsebeslut om medieträning för att bemöta kritiken på ett verksamt sätt. Därför anlitades den svenske mediekonsulten Paul Ronge som efteråt skickade en räkning på drygt 7 000 euro.
Fakturan på 7 059 euro utan moms är daterad 23 augusti med 23 oktober som förfallodag. Den är attesterad av Susanne Fagerström och betald den 26 september.
Inför det extra medlemsmöte som den kritiska falangen i styrelsen sammankallade till i september och som hölls i mitten av oktober i Alandica beställde styrelsens majoritet en presentation av sin egen verksamhet under året. Åländska Samba Media anlitades men presentationen hölls aldrig eftersom styrelsen hann avsättas innan presentationspunkten behandlades på medlemsmötet. Den har fortfarande inte visats.
Samba Media fakturerade Visit Åland sammanlagt 5 311 euro inklusive moms – dels drygt 3 000 euro för grundarbetet med ”presentation, film, strategi”, dels 2 000 euro för tilläggsarbete.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre