DELA

107.000 euro minus i fjol

Finström-Geta församling måste spara 8.000 euro per månad för att bli kvitt underskottet på 107.000 euro i fjolårets bokslut, som nu sent omsider blivit färdigt.
Sparbeslutet fattades av kyrkofullmäktige i torsdags.
När årets budget gjordes upp i fjol visade det sig att minuset blir 85.000 euro också för 2008. En arbetsgrupp tillsattes för att få loss församlingen ur penningknipan.
En ekonomiplan gjordes upp för att bokslutet för 2009 ska visa ett minus på bara 10.000 euro. 2010 ska ekonomin vara i balans, enligt planen.
– Församlingen är i den lyckliga situationen att flera tjänsteinnehavare går i pension nästa år – kyrkoherde Michael Urch, kaplan Heikki Turakka och den deltidsanställda kanslisten. Alla tjänster kommer inte att ersättas rakt av, förklarar kyrkofullmäktiges ordförande Lars Rögård.

Bokföringsbyrå
Löneräkningen tas omhand av en bokföringsbyrå, som möjligen också ska ta hand om församlingens bokföring, och det innebär att församlingens ekonom eventuellt kan åta sig också den nuvarande kanslistens uppgifter. På den indragna kaplanstjänsten sparar man kanske 50 procent av heltid.
– Men det räcker inte för att minska utgifterna så mycket som vi behöver göra för att få ekonomin i balans 2010. Det är nödvändigt att dra in, eller ändra om, ungdoms- och arbetsledartjänsten som församlingen har i Godby, säger han.
Den tjänsten innehas i dag av Sonja Winé.
Men det betyder inte att ungdomsledaren avskedas, förtydligar han, utan att tjänsten delvis kan kombineras med andra uppgifter.

Försenat bokslut
Lars Rögård återkommer till bokföringen som varit problematisk i flera år.
– Först i torsdags, samma dag som kyrkofullmäktige hade möte, fick vi bokslutet för 2007. Det är ju alldeles uppåt väggarna att det kommer så sent.
För att betala den redan insamlade kollekten till mottagarna har församlingen varit tvungen att låna pengar.
– Nu är kollektpengarna på drygt 11.000 euro betalda, meddelar Lars Rögård.

Höjd kyrkoskatt
En delförklaring till de ekonomiska bekymren är att skattöresutvecklingen inte har varit bra, särskilt under de två senaste åren. 2007 kom cirka 30.000 euro mindre än budgeterat in via kyrkoskatten.
Varför det? Har folk skrivit ut sig ur kyrkan?
– Min känsla är att särskilt Finström har många företagare som betalar kapitalskatt till staten i stället för kommunalskatt. Kommunerna får ju kompensation via landskapsbidraget, men inte församlingarna.
Därför beslöt kyrkofullmäktige att höja kyrkoskatten från 1,85 procent till 1,95 procent – i realiteten 1,95 procent av inkomsten.

Säljer mark?
En annan möjlighet som församlingen har är att sälja en del av de egendomar som finns i form av mark och skog. Bland annat äger församlingen mycket mark vid stränder.
– Enligt arbetsgruppen kan en del eventuellt säljas för att finansiera utbyggnaden av begravningsplatsen, konstaterar Lars Rögård.
Han gör ingen hemlighet av att församlingens ekonomi är usel i dagsläget.
– Om församlingen hade varit ett aktiebolag så hade den gått i konkurs. Så allvarligt är läget.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax