DELA

100.000 nålar mot svininfluensan

Med tre bekräftade fall av svininfluensa på Åland och skolstarten nästa vecka går Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ut med allmänna råd om hur man kan hindra influensan att sprida sig.
ÅHS har också förberett sig för massvaccinering.
– Jag har beställt 50.000 sprutor och 100.000 nålar, säger klinikchef Birgitta Hermans.
Det är inga trollkonster som krävs för att hindra smittspridningen av svininfluensan. Ålands hälso- och sjukvård går ut med allmänna direktiv till skolor, dagisar och allmänheten. Tvätta händerna, använd engångshanddukar och -näsdukar, hosta eller nys i armvecket eller i en engångsnäsduk är några av råden.
– Det kommer hela tiden nya direktiv, säger ÅHS klinikchef Birgitta Hermans.
Men det viktiga är hand- och hosthygien.
Vid pressinformationstillfället går vi journalister artigt fram och skakar hand med sjukvårdspersonalen. Det kan vi hålla upp med tills influensan är borta. Det är ett effektivt sätt att sprida smitta.
– Man kanske nyser i handen och sedan skakar man hand med fem personer, påpekar Hermans.
Influensan smittar ett dygn före man insjuknar och sedan sju dygn efter att man insjuknat. Därför är det viktigt att vara hemma tillräckligt länge, alltså tills man är symtomfri (ingen hosta, snuva eller ont i halsen).
– Det gäller alla förkylningar, säger Gunilla Häggblom, hygienskötare på ÅHS.
Men svininfluensan är speciellt smittsam och då är det viktigt att eliminera kontakt med andra medan man smittar.
De allmänna råden är att tvätta händerna, undvik ledstänger och handskakningar. Alla ställen där många människor lämnar sina finger- eller handavtryck kan sprida smitta.Massvaccinering
De som är i riskgruppen är astmatiker, diabetiker, cancerpatienter, gravida, ammande och personer med olika kroniska sjukdomar. De blir vaccinerade först när vaccinet kommer till Åland. Det sker troligen i oktober.
På ÅHS har man förberett sig på massvaccinering.
– Jag har beställt 100.000 nålar och 50.000 sprutor, säger Hermans. Vaccinet ska blandas med en nål och ges med en annan. Alla ska ha två sprutor.
ÅHS ber också om förståelse från arbetsgivarna på Åland för att det kanske inte går att få läkarintyg från den första dagen om influensan slår till ordentligt på Åland.
Men kan det här bli som med fågelinfluensan? Att den inte kommer?
– Den här kommer. Vi har redan tre fall av svininfluensa, säger Hermans. Nu vill vi förebygga den med enkla medel.
– När skolorna drar igång igen brukar det vara många influensafall vanligtvis också , säger ledande skolhälsovårdare Mona Himmelroos.
– Nu när det blir kallare sprids virus lättare, de tycker om virus, säger Gunilla Häggblom.Information till skolor och dagis
ÅHS har sänt ut information till skolhälsovårdarna och dagisarna på Åland för att få ut budskapet om vikten av god handhygien.
– På dagis och i årskurs 1-6 brukar det fungera bra att tvätta händerna före maten och när man kommer in., säger Himmelroos. Men på högstadiet och i gymnasiet brukar det vara sämre.
Svininfluensan ger immunitet så man behöver inte vara rädd att drabbas av det flera gånger. Inom ÅHS ser man till att den personal som fått svininfluensan i första hand sätts på att vårda personer med svininfluensa.Ring först!

Det viktiga för dem som tror sig vara drabbade av svininfluensan är att inte rusa iväg till hälsocentralen.
– Ring först så att en smittad inte blir sittande i väntrummet, säger Hermans. Vi ska öppna en influensamottagning i en av de gula läkarvillorna.
PÅ influensalinjen, som är bemannad klockan 9-12 kan man få information om vilka åtgärder det krävs. Telefonnumret är 535310.
– Vi får 10-12 samtal per dag.
I dagsläget tas prover på alla som har misstänkta symtom, men när influensan slår till ordentligt sker diagnosticeringen endast genom beskrivning och okulär besiktning.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax