DELA
Foto: Annica Lindström<07_Bildrubrik>ÖPPET Varken SFP eller Sannfinländarna har försatt sina chanser att sitta med i regeringen tror Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Löfström vill sitta i grundlagsutskottet

I dag presenterar regeringssonderaren Juha Sipilä vilka partier han kallar till regeringsförhandlingar.
Ingenting är klart och förhandlingar pågår fortfarande. Det är Ålands riksdagsledamots Mats Löfströms bild av den nya regeringsbasen som regeringssonderaren Juha Sipilä (C) har lovat meddela om i kväll.

För att hitta den bästa kombinationen har Sipilä skickat ut ett frågeformulär med femton frågor till alla partier. De här frågorna har partierna besvarat och de senaste dagarna har Sipilä träffat partierna för ytterligare diskussioner och klargöranden.

Sitter Svenska folkpartiet med i regeringen?

– Allt är öppet, men min magkänsla är god, säger Löfström.

Medan Sipilä har försökt ta fram en ny regering har riksdagsgrupperna delat ut sina platser i utskotten.

Eftersom vissa riksdagsledamöter blir ministrar har den svenska riksdagsgruppen endast delat ut platserna temporärt i bokstavsordning. På grund av det fick Löfström en plats i försvarsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Efter regeringsförhandlingarna delas de riktiga platserna ut.

– Grundlagsutskottet är min huvudprioritering. Det är ett extremt viktigt utskott för Åland för här kommer hela självstyrelselagsrevisionen att landa.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!