DELA
Foto: Annica Lindström

Löfström vikarierar i utskott

Mats Löfström vikarierar som Svenska riksdagsgruppens medlem i riksdagens jord- och skogsbruksutskott under december. Ålands riksdagsledamot ersätter Mats Nylund, som är sjukledig.

Löfström fortsätter under tiden som vanligt i kommunikationsutskottet, grundlagsutskottet och stora utskottet.

– Det är viktigt att riksdagsgruppen kontinuerligt har bevakning också i jord- och skogsbruksutskottet. Även om arrangemanget bara gäller för en dryg månad är det viktigt att en stol aldrig blir tom, säger Mats Löfström.

Ham framhåller att vikariatet ger insyn och kunskap och fördjupade kontakter med utskottets ledamöter.

– Det är något som jag och Åland kommer ha nytta av också då de här tillfälliga arrangemangen tar slut. (ms)