DELA
Foto: Annica Lindström

Löfström pratade för klumpsumman

– Självstyrelsen är inte en konjunkturfråga. Staten måste ta större ansvar.

Mats Löfström framhöll behovet av höjd klumpsumma i riksdagen.
Finlands riksdag debatterade under hela dagen och kvällen i går regeringens förslag till budget för 2017. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström fick hålla den svenska riksdagsgruppens andra anförande och passade på att plädera för att klumpsumman måste höjas.

Förklarade läget

Riksdagen fick bland annat höra hur självstyrelsen kom till för snart hundra år sedan och att det var Finland, inte Åland, som ville ha den konstruktionen. Riksdagen fick också höra hur systemet med klumpsumman fungerar, att det inte handlar om ett statsbidrag utan om en återbetalning av egna inbetalda skatter enligt en procent som stampat på stället sedan den klubbades för drygt 20 år sedan.

– Situationen med systemet börjar för åländsk del bli allt mer ohållbar.

Löfström konstaterade att befolkningen på Åland ökat med 16 procent och att de offentliga utgifterna också ökat på grund av EU-medlemskapet. Trots det säger regeringen nej till högre klumpsumma med motiveringen att statens budgetläge är ansträngt och budgetunderskottet är stort.

– Självstyrelsen är inte en konjunkturfråga. Här handlar det om att självstyrelsesystemet också måste fungera i praktiken.

– Staten måste därför ta ett större ansvar.