DELA
Foto: Jonas Edsvik

Löfström nöjd med halverade farledsavgifter

Finlands regering föreslår att farledsavgifterna förblir halverade också år 2019 och 2020.

– Jag är mycket glad att farledsavgifternas halvering fortsätter. Det är viktigt för sjöfarten, Åland och Finlands utrikeshandel, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström i ett pressmeddelande.
Farledsavgifterna har varit halverade sedan år 2015 för att kompensera för utrikeshandelns kostnader på grund av att svaveldirektivet trädde i kraft samt konkurrenskraftsavtalet.

Löfström berättar att från början var det tänkt att halveringen skulle vara i tre år. Riksdagen förlängde dock halveringen till år 2018, på regeringens förslag. Nu föreslås halveringen fortsätta till 2020. En arbetsgrupp ska se över hur farledsavgifterna borde utformas därefter och ifall ändringar borde göras.

Mats Löfström är även medlem av riksdagens kommunikationsutskott och har där aktivt arbetat för att halveringen av farledsavgifterna ska fortsätta. Han kommer fortsätta bevaka förslagets behandling i riksdagen.

– Halveringen av avgifterna betyder att kostnaderna för sjötransporter förblir billigare än vad de hade varit med de gamla farledsavgifterna. Det är viktigt för både Finland och Åland som är mycket beroende av sjötransporter av både människor och frakt.

Läs mer i måndagens Nya Åland!