DELA
Foto: Jonas EdsvikMats Löfström

Löfström: Lyft fram miljövänliga företag

Företag som vidtar åtgärder för att världen skall nå målen i Parisavtalet borde uppmuntras.

Det tycker riksdagsledamot Mats Löfström som föreslår miljöcertifiering.
– På Åland finns ingen som förlorar något i och med att man nu har ett nytt klimatavtal, här finns bara potentiella vinnare.

Det säger Mats Löfström som pratade om det färska klimatavtalet på ett informationsmöte som föreningen Ålands natur och miljö ordnade i går.

Löfström anser att vi borde bli bättre på att lyfta fram de miljösatsningar som till exempel rederierna, Ålandsbanken och Rafael redan har gjort för att ge inspirerande förebilder till andra.

Han föreslår också ett samarbete mellan Ålands natur och miljö och Ålands näringsliv där företagen uppmanas att redogöra för vilka åtgärder de har vidtagit till förmån för miljön med till exempel ett miljöcertifikat som morot.

Inom den offentliga sektorn, anser Löfström, återstår en hel del att göra.

– Man behöver se över all samhällsplanering och den nya hållbarhetsstrategi som man arbetar med att ta fram bör få muskler. Trycket ökar på beslutsfattarna, nu börjar det riktiga arbetet.

På uppmaning från mötet lovade Löfström i går att ta med sig en hälsning till riksdagen, nämligen att betona vikten av att bryta ner och konkretisera målen i klimatavtalet så att de blir lättillgängliga för beslutsfattare på samhällets samtliga nivåer.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!