DELA
Foto: Stefan Öhberg

Löfström kritisk mot tingsrättsreform

Ålands tingsrätt kan bli den enda tingsrätten i Finland med svenska som förvaltningsspråk.
Enligt regeringens lagförslag i riksdagen ska flera tingsrätter i riket läggas ned. Om förslagen godkänns i riksdagen blir Ålands tingsrätt den enda tingsrätt i Finland med svenska som förvaltningsspråk.

– Den här reformen går väldigt hårt åt de svenska strukturerna, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Nedläggningen av tingsrätter i riket påverkar i sin tur platserna för domstolspraktik på svenska. I dag finns fem praktikplatser på svenska varav tre är vid Österbottens tingsrätt och två vid Ålands tingsrätt.

Enligt förslaget slopas de tre praktikplatserna vid Österbottens tingsrätt eftersom den tingsrätten slås ihop med Mellersta Österbottens tingsrätt. Majoritetsspråket blir då finska, med resultatet att endast två svenskspråkiga praktikplatser finns kvar. Nämligen de vid Ålands tingsrätt.

– Två platser är inte tillräckligt för att tillgodose att det på sikt finns tillräckligt mycket behörig personal i domstolsväsendet, säger Löfström.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!