DELA

Locket på om vårjaktsmötet

Vårjaktens framtid diskuterades i går i Bryssel.

Vad man eventuellt kom fram till avslöjas inte.
Landskapets chefsjurist Michaela Slotte och jaktförvaltare Robin Juslin var i går i Bryssel för att diskutera det totalförbud på vårjakt på ejder som EU-kommissionen utfärdat.

Vad som sades på mötet är inte officiellt, näringsminister Camilla Gunell (S) meddelade i går kväll att hon tyvärr inte kan berätta något. Tidigare på dagen sade Gunell att hon också själv står i beredskap att resa till Bryssel om mötet på tjänstemannanivå inte ger önskat resultat.

Landskapets hållning i frågan är att få behålla nuvarande undantag från fågeldirektivet i viltvårdsbefrämjande syfte.

Om förhandlingarna i Bryssel strandar ska regeringen i april ta ställning till om man väljer att acceptera förbudet eller trotsa kommissionen med risk för att frågan förs till domstol för avgörande.