DELA
Foto: Oliver Nyholm

Livsmedelsstrategin ska nu förverkligas

Det åländska livsmedelsklustret och representanter från landskapsregeringen håller ett möte på måndag för att utarbeta en plan om hur den nya hållbara livsmedelsstrategin ska implementeras.
Ålands producentförbund, Ålands hushållningssällskap och representanter från landskapsregeringen möttes nyligen för att diskutera hur den nya hållbara livsmedelsstrategin ska förverkligas. Man kom överens om att kalla till ett nytt möte på måndag med hela livsmedelsklustret för att få en fingervisning om hur strategin ska genomföras rent praktiskt.

– Det är helt enkelt ett möte om hur vi ska gå vidare, säger Sölve Högman som är chef på Jordbruksbyrån.

Livsmedelsstrategins syfte är att göra produktionen mer hållbar, men också mer lönsam för producenterna.

Strategin har fem spjutspetsar: industriell symbios kring cirkulation av näringsämnen, cirkulär blå ekonomi (fiskerinäringen), förbättra jordhälsan, biodiversitet och att Åland ska vara en gastronomisk ö som är värd att besöka.

– Det handlar också om att marknadsföra regionen och att framhäva åländska produkter, säger Sölve Högman. (ck)

<”Byline tfn”>