DELA
Foto: TitteTörnroth-Sarkkinen

Livsmedel och avfall aktuella frågor i EU

Hur ska lantbrukare kunna få en större del av pengarna och hur ska man komma åt de fartyg som fortfarande dumpar sitt avfall till sjöss?

Det är två stora frågor som EU-kommissionen just nu grunnar på.
En plats i Europaparlamentet är visserligen den största åländska frågan i EU just nu men den är långt ifrån den enda som är av intresse för landskapet.

Senast i maj väntas kommissionen lägga fram ett förslag på hur man kan göra livsmedelskedjan inom unionen mera rättvis.

– Det handlar om hur man ska kunna säkra att små aktörer som till exempel lantbrukarna själva ska få en större och mer rättvis del av mervärdet i kedjan, säger Ålands specialrådgivare i Bryssel, Julia Lindholm.

I dag är det de stora koncernerna – mejerier, slakterier, partiaffärer med mera – som styr prisutvecklingen medan de mindre producenterna har få möjligheter at påverka priserna.

En annan aktuell fråga som kommer att beröra Åland gäller hur man ska lösa problemet med att 20-50 procent av det avfall som hamnar i haven kommer från sjöfart och fiskeri.

I nuläget diskuteras ett direktiv med krav på hamnar om att sköta både hantering av avfallet och kontroll ombord på de besökande fartygen.

– Hamnar kan till exempel åläggas att inte släppa iväg ett fartyg innan det har överlämnat det avfall som finns ombord.

Mer om detta kan du läsa  i fredagens Nya Åland!