DELA
Foto: Jonas Edsvik

Livlig debatt om framtidens Åland

Killarna mot tjejerna, regeringen mot oppositionen. Så såg ställningarna ut när framtidens kommuner diskuterades i partiledardebatten på Indigo.
Måndagskvällens debatt inleddes med ett informationspaket presenterat av Ålands kommunförbunds direktör Magnus Sandberg. Han jämförde Ålands och de åländska kommunernas läge med Raseborg, Pargas och Kimitoön – tre kommuner som är ett resultat av kommunsammanslagningar. Jämfört med dessa kommuner, menar Sandberg, har Åland det relativt bra ställt.

Sedan gav moderator Annica Lindström alla av lagtingets partiordförande i uppgift att på en minut ge sitt partis åsikter om en förändrad åländsk kommunstruktur.

Regeringspartierna ser en förändring av kommunstrukturen som nödvändigt för ålänningarnas rättsäkerhet, likvärdighet och demokrati men också för ekonomin. Oppositionspartierna, däremot, motsätter sig en förändrad kommunstruktur.

– Om kommunerna själva vill gå samman kan de göra det. Att landskapets ekonomi går så bra beror på alla de små kommunerna, den vill landskapsregeringen nu slå sönder, sade Obunden samlings Bert Häggblom.

– Det låter annorlunda i lagtingsdebatten när Bert Häggblom klagar på landskapets underskott och skyller på regeringen, replikerade Socialdemokraternas Camilla Gunell.

Hot mot närdemokratin

Centerns Jörgen Petterson ser en ökad centralisering som ett direkt hot mot närdemokratin.

Ålands framtids Axel Jonsson fruktar att en centralisering skulle öka risken för ett tjänstemannavälde. Då politikerna på en central nivå inte skulle vilja befatta sig med de små lokala besluten som då skulle föras över på tjänstemännens bord.

Regeringens partiledare pratade alla om de fördelar som större enheter kan föra med sig. Att man till exempel inom vård och omsorg kan specialisera sig. Lantrådet och Liberalernas ordförande Katrin Sjögren berättade att man inom barnskyddet vädjar efter större enheter eftersom ett behov finns att kunna diskutera de svåra frågorna och besluten som måste tas.

Starka hjälpa de svaga

När moderator Lindström ställde frågan rörande kommunernas ekonomi menade Petterson att det är de starka som ska hjälpa de svaga. Till exempel i fallet Sottunga bör landskapet gå in och betala för äldreomsorgen.

Sjögren menade att det inte är ansvarsfullt att vänta och se och att man stället bör agera för att få till bärkraftiga kommuner.

– Individen bör stå i centrum, inte kommunen, sade hon.