DELA

Liscobranden prövas på nytt

Det sista ordet om straffen för de två män som våren 2014 anlade branden i Lisco bokhandel i Mariehamn är inte sagt. Åklagare Ina Johansson har överklagat domen i sin helhet till Åbo hovrätt.

Nya Åland berättade i går att tingsrättens två nämndemän drev igenom ett straff på två års villkorligt fängelse. Med det gick de emot tingsdomaren Pia Jacobsson som anser att det lämpliga straffet borde vara två och ett halvt års ovillkorligt fängelse. (tt-s)