DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lindholm leder Ömsen

Göran Lindholm valdes till styrelseordförande för Ålands ömsesidiga försäkringsbolag i går måndag.

Förvaltningsrådet valde Anders Å Karlsson till vice ordförande på mötet som hölls. Rådet återvalde också Kjell Clemes, Ulrica Danielsson, Dan E Eriksson till styrelsen. Ida Hellgren och Edgar Vickström är nya styrelsemedelmmar.