DELA
Foto: Stefan Öhberg

Lindholm leder Ömsen även 2017

Ömsens förra vd Göran Lindholm leder försäkringsbolagets styrelse också 2017 – trots den tidigare styrelsens uttryckliga önskan om att posten ska tas över av Anders Å Karlsson.

När Ömsens förvaltningsråd för ett år sedan valde styrelse för 2016 gav man samtidigt förslag om styrelseordförande och styrelsens vice ordförande. Det visade sig att förvaltningsrådets majoritet höll på Anders Å Karlsson framför Göran Lindholm som lämnat vd-posten tidigare under året. I omröstningen höll bara två medlemmar på Lindholm, förvaltningsrådets ordförande Sture Carlson och Mikael Lundell. Anders Å Karlsson samlade alltså de flesta rösterna i förvaltningsrådet.

Men när styrelsen sammanträdde ett par veckor senare valde man att bortse från förvaltningsrådets förslag och valde Göran Lindholm till styrelseordförande. Samtidigt vidtog man en ovanlig åtgärd – man meddelade utåt att styrelsens önskemål var att Karlsson skulle väljas till styrelseordförande för 2017.

Styrelseledamoten Kjell Clemes sa då att Göran Lindholm skulle vara ordförande endast under en övergångsperiod efter att personer bytts på de ledande posterna i bolaget 2015. Enligt Clemes skulle Lindholm stå till förfogande bara under 2016, något som han själv hade uttryckt.

Men när Ömsens förvaltningsråd, också i år lett av ordförande Sture Carlson, samlades till möte i måndags var manegen ordentligt krattad för att Lindholm skulle väljas om till ordförande också för 2017 i strid mot den tidigare överenskommelsen.

Läs mer i Nya Åland!