DELA
Foto: Stefan Öhberg

Lindbäck till kyrkomötet

Det blir landshövdning Peter Lindbäck som representerar Åland i kyrkomötet under den kommande fyraårsperioden. Första ersättare är Nina Lindfors och andra ersättare är Johan Ehn.

Ålands nuvarande lekmannaombud Bror Gammals blev alltså utslagen i kyrkomötesvalet.

I kyrkomötesvalet valdes sammanlagt 64 lekmannaombud och 32 präster. Åland har ett lagstadgat lekmannaombud.