DELA
Foto: Einar Dahlén Hansson

Lilla holmen-avspärrningarna hävs – kan öppnas för besökare

Spärrbeslutet för Lilla Holmen i Mariehamn har upphävts. Det meddelar landskapsregeringen som fattat beslutet i dag. I praktiken innebär beslutet att Mariehamns stad kan öppna Lilla holmen för besökare igen.

Vissa åtgärder kan dock behöva vidtas av staden för att det ska vara lätt att röra sig i området igen, enligt pressmeddelandet. I saneringsarbetet har bland annat ingått att gräva bort material från gångvägar, vilka nu kan behöva återställas.

Lilla holmen har varit stängd för besökare på grund av fågelinfluensan sedan slutet av förra året.