DELA

Liberalerna och socialdemokraterna drar tillbaka misstroende

Idag har landskapsregeringen skickat ett svar på JO:s frågor gällande den omdebatterade vaccinationslistan. Ansvarig minister Harry Jansson (C) konstaterar i svaret bland annat att det omstridda brevet ska ”närmast ses som en rekommendation likt de preciseringar om vaccinationsordningen som THL har utfärdat”.

Idag höll socialdemokraterna och liberalerna pressinfo gällande sitt misstroendeyrkande mot regeringen som de lovat dra tillbaka om landskapsregeringen ger ett fullgott svar till JO. De konstaterar nu, efter att svaret stårt klart, att de drar tillbaka yrkandet.