DELA
Foto: Johan Orre<07_Bildrubrik>STÖRST OCH DYRAST Liberalerna satsade mest pengar men kammade också hem valsegern.

Liberal valbudget störst

Liberalerna satsade mest pengar på höstens lagtingsvals- och kommunalvalskampanj.
117 899,57 euro. Så mycket pengar satsade valvinnarna Liberalerna på sin kampanj i höstas. Det framgår när valfinansieringsredovisningarna nu är offentliga.

Enligt redovisningen kommer Liberalernas kampanjpengar från ”offentliga stöd”. Som offentligt stöd klassas det partistöd som partierna får av den finska staten och det ekonomiska stöd som lagtingsgrupperna får i kanslistöd.

Flera partier har tagit lån för att finansiera sina kampanjer. Det största lånet på 75 000 euro tog Moderat samling.

– Vi valde att satsa mycket för att vi skulle profilera oss som ett nytt parti. Vi hade bara varit en stor lagtingsgrupp i två år och hade inte sparat lika mycket pengar som andra partier trots att vi nu har samma kostnader, säger partisekreterare Lillan Holmberg.

Den största delen av alla partiers pengar gick till reklam.

Nu räknar Moderat samling med att leva sparsamt under de kommande fyra åren för att kunna betala tillbaka lånet, säger Holmberg.

Enligt redovisningen har Socialdemokraterna den minsta kampanjbudgeten av de stora partierna. Partiet skiljer sig också genom att inte ha tecknat någon summa för personalkostnader eller något belopp för offentligt stöd.

Som undertecknare står Karl-Johan Fogelström (S).

– Vi tog inte upp det i vår förra redovisning och jag följde samma upplägg.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!