DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lennart Isaksson (MSÅ) i ny motion: Börja med småhusen

Börja med att kartlägga 200 egnahemshus i staden och red ut om de är fasta bostäder eller fritidshus.

Välj ut ett typfall, för det till rättslig prövning och få ett prejudikat.
Så skulle Lennart Isaksson (MSÅ), som lade fram motionen om skattskrivningsglappet mellan antalet bostäder och antalet skattskrivna hushåll i Mariehamn, inleda arbetet med att ta reda på hur många bostadsägare som betalar inkomstskatt till någon annan kommun än Mariehamn.

Med motionen ville han och andra moderater att stadsledningen ska reda ut frågan och vidta åtgärder. Nya Åland berättade i lördagens e-tidning och i gårdagens tidning att stadsstyrelsen i torsdags godkände motionen med minsta möjliga majoritet.

Efter att motionen lämnades in till fullmäktige i våras har glappet ökat ytterligare mellan antalet bostäder och antalet hushåll i Mariehamn.

Vid årsskiftet 2015 beboddes 1 267 bostäder av personer som inte betalade inkomstskatt till staden.

– Vi är på väg in i en ohållbar situation. Något har gått fel när antalet bostäder som inte är stadigvarande bebodda växer så här kraftigt, säger Lennart Isaksson.

Han betonar att det primära för honom är att få alla som bor i Mariehamn att betala inkomstskatt till staden.

Med 2013 års siffror som bas förlorar staden enligt hans beräkningar cirka 10 miljoner euro varje år på skatt som går till andra kommuner. Med 2015 års siffror som beräkningsgrund förlorar staden ännu fler miljoner.

– När man tänker på att den kommunala skatteprocenten skulle kunna sänkas till 14 om alla som bor i Mariehamn skulle betala inkomstskatt till staden så förstår man dimensionen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!

Annika Orre