DELA
Foto: Ida Jansson

Lemströmsbron mår bättre än befarat

Bron över Lemströms kanal är i bättre skick än befarat, visar nya undersökningar som gjorts.

Nu ska en förstudie göras inför den planerade höjningen av lastkapaciteten.
– Det var en positiv överraskning, säger projektledare Ian Bergström på landskapets infrastrukturavdelning.

Den inledande analysen gjordes för att visa vilket behov av förstärkning bron har för att den rådande viktbegränsningen på max 60 ton ska kunna lyftas av. Begränsningen infördes för fem år sedan och målet är nu att vidta åtgärder så att bron klarar av fordonskombinationer på upp till 76 ton under brons återstående livslängd.

– Vi ska nu ge konsulten i uppdrag att gå igenom alla detaljer kring bärigheten i en förstudie, säger Ian Bergström.

Trafiken över bron är förhållandevis intensiv och i medeltal 3 500-4 000 fordon per dygn kör över den. Som jämförelse kan nämnas att antalet fordon i medeltal per dygn på Österleden i Mariehamn är 17 000.

Läs mer i fredagens Nya Åland!