DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lemland på väg till nya storkommunen

Kommunstyrelsen i Lemland vill att fullmäktige säger ja till Jomalas förslag till storkommunen Södra Åland.

Ingen stödde förslaget att Järsö-Nåtö ska lämnas utanför utredningarna.
I augusti beslöt kommunfullmäktige i Jomala efterhöra samtycke från Lemland, Lumparland, Hammarland och Eckerö om initiativet till frivilligt samgående. En förutsättning för att skicka in framställningen till landskapsregeringen är att samtliga kommuner säger ja.

Jomala ansåg också att det är ytterst viktigt att samtliga berörda kommuner själva tar ställning i frågan och att det sker snabbt eftersom landskapsregeringens tidtabell för den kommande kommunreformen är pressad.

Det har kommunstyrelsen i Lemland nu gjort. Kommundirektör Mikael Smeds förslag att styrelsen ska föreslå för fullmäktige att Lemland samtycker till en särskild utredning omfattades. Förutsättningen är att också de övriga kommunerna samtycker till att utredningen görs.

Ledamoten Susanne Fagerström föreslog att Järsö-Nåtöområdet inte ska ingå i den planerade kommunindelningsutredningen men hennes förslag fick inget understöd och förföll. I den reservation hon lämnat in heter det att Järsö-Nåtö skiljer sig från de övriga områden som är tänkta att ingå i den framtida storkommunen Södra Åland och att det inte finns något som förenar Järsö-Nåtö med övriga delar i storkommunen.

Läs mer i måndagens Nya Åland!