DELA
Foto: Rasmus Olin

Lemland håller fast vid skattesatsen

Inkomstskatten bibehålls oförändrad på 17 procent för år 2021. Det beslutade kommunfullmäktige i Lemland på sitt senaste möte. Kommunstyrelsen hade föreslagit en höjning till 17,50 procent.

Lemland höjde inför 2020 sin inkomstskattesats från 16,75 till 17,00 procent. I sin beredning föreslog kommundirektör Julia Lindfors att skattesatsen inför 2021 skulle höjas igen, till 17,50 procent, vilket understöddes av kommunstyrelsen. Bland skälen till en höjning nämns att kommunen har små möjligheter att möta både de kraftigt sjunkande skatteinkomsterna och de minskande landskapsandelarna genom att minska driftskostnaderna. Till detta kommer byggandet av ett nytt daghem i Bengtsböle, som ska ske 2020–2021.

Kommunfullmäktige beslöt dock enhälligt att inkomstskatten bibehålls oförändrad på 17,00 procent för år 2021. Ledamot Joel Lindholms (HI) förslag om en höjning till 17,25 procent vann inget understöd och förföll.

Beslutet sälja fritidsgården Iungo, som är fukt- och mögelskadad, har inte gått att verkställa under 2020 som planerat. Orsaken är avsaknad av alternativa lokaler för fritidsverksamheten. Fullmäktige beslutade att avyttringen ska ske 2021 i stället, och gav fritidssektorn i samråd med tekniska sektorn i uppdrag att utarbeta en lokaliseringsplan för fritidsverksamheten. Byggnaden har värderats av mäklare till 180 000 euro.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp