DELA

Lemböte prickas för alkoholmissar

Lemböte lägergård i Lemland har brutit mot alkohollagstiftningen.

Lägergården har inte registrerat sina alkoholinköp på det tillståndsnummer de har fått tilldelat av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och inte heller meddelat myndigheten om att man tänker arrangera en tillställning där det serveras alkohol.

ÅMHM har därför beslutat ge tillståndshavaren en skriftlig anmärkning för överträdelserna. Lemböte lägergård ägs av Mariehamns församling. (tt-s)