DELA

Lemböte kan ta emot flyktingar

Lemböte lägergård kan bli flyktingförläggning.

Kyrkoherden tycker så här långt att det är en bra idé.
Mariehamns församling ska på ett ledningsmöte på måndag diskutera förslaget om att upplåta Lemböte lägergård till flyktingar.

Redan nu har diakonissa Lisbet Nordlund och kyrkoherde Jan-Erik Karlström tillsammans med ekonomichefen Bengt Grönlund funderat på saken.

På måndag diskuteras frågan också direkt med lägergårdsföreståndaren.

– Många ska säga sitt ännu, säger kyrkoherden. Men jag är väldigt positiv till idén.