DELA
Foto: SNART RISKFRITT Gungorna vid många lekplatser hade brister som nu ska åtgärdas.

Lekplatser fick bakläxa

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har kontrollerat 25 lekplatser, de flesta i Mariehamn.

Ett flertal säkerhetsbrister konstaterades.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kontrollerade att lekplatserna följer de krav som ställs i konsumentsäkerhetslagstiftningen och i gällande säkerhetsstandarder.

Vid undersökningen visade det sig att två lekplatser saknade säkerhetsdokumentation.

– Säkerhetsdokumentet ska innehålla en riskutvärdering av lekområdet, och den ska också klargöra vem som har det övergripande säkerhetsansvaret. Hos en lekplats var säkerhetsansvaret oklart, skriver ÅMHM i pressmeddelandet.

Den vanligaste, men också lindrigaste säkerhetsbristen var att lekredskap saknade märkning. Märkningen ska ange tillverkare, tillverkningsår, och enligt vilken Europastandard lekredskapet är tillverkad.

Följande allvarliga brister på en del lekplatser kunde konstateras: Farliga öppningsmått på hög höjd, skyddande barriär på lekredskap för småbarn och sidoskydd vid en rutschbana saknads, och vid fem lekplatser hittade man öppningar och springor där barn kan fastna.

Gungställningarna hade i många lekplatser olika brister.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!