DELA
Foto: Erkki Santamala

Lekplats blir budgetfråga

Alla lekparker i Jomalas detaljplanerade områden ska inventeras och en eventuell utveckling av parkerna diskuteras i samband med att kommunens budget för 2018 slås fast. Det har kommunstyrelsen i Jomala beslutat med anledning av att boende i Möckelö strand skickat en skrivelse med begäran om en förbättring av lekplatsen där.

De boende önskar också förlänga cykelvägen i området, från rondellen till badplatsen. Just det går inte på grund av tomtgränser men kommunen lovar titta på eventuella andra alternativ.

Kommunstyrelsen hade också en annan skrivelse på föredragningslistan. Föräldraföreningen Hem och Skola vid Vikingaåsen vill att trafiksäkerheten förbättras vid skolan. Ärendet återemitteras – kommunstyrelsens ledamöter vill först själva titta närmare på området och dessutom ska man beställa en trafiksäkerhetsplan av arkitekt Tiina Holmberg. (tt-s)