DELA
Foto: Jonas Edsvik

Leif Ahlqvist får skriftlig anmärkning

Klockan 19.23 skickade styrelsen för Mariehamns hamn ab ut ett pressmeddelande som inleds:

”Styrelsen har idag behandlat de uppgifter som nu även offentligt diskuterats om bolagets så kallade närståendeinköp och direktupphandlingar av el-tjänster. Styrelsen har diskuterat vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av det faktaunderlag som styrelsen införskaffat om vad som skett och med vilka motiveringar sådana upphandlingar har gjorts.

Styrelsen har beslutat att

– Uppdatera och utveckla regelverken för intern kontroll, inköp och upphandlingar, attestering, mm.

– Utveckla ansvarsfördelning och ersättarfunktioner inom bolagets ledning.

– Tilldela VD en skriftlig anmärkning avseende bristande intern kontroll, direktupphandlingar, undvikande av möjliga jävsmisstankar och viss bristande information till styrelsen.

– Inleda förhandlingar med VD om tidigareläggning av rekrytering av ny VD inför VD Leif Ahlqvists förestående pensionering.”

Läs mera i torsdagens Nya Åland!