DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lediga rektorstjänster i Medis och i Övernäs

Staden har lediganslagit rektorstjänsterna i både Övernäs skola och Medborgarinstitutet (Medis).

Ansökningstiden för båda tjänsterna går ut den 3 april.
När Eva Ekström-Andersen tillträdde som rektor för Övernäs skola för ett år sedan stipulerade avtalet att tjänsten skulle lediganslås i mars 2017.

Det är det som nu har skett, säger stadens bildningsdirektör Kjell Nilsson. Från och med nu tillsätts tjänsten på fem år.

Övernäs skolas rektor är också chef för fritidshemmet Kråkan. Förutom kravet på högre högskoleexamen och kunskap om undervisningsförvaltning gäller samma som för stadens övriga chefer – att motivera, engagera och stöda, klargöra målsättningar och förväntningar för alla anställda, ge konstruktiv kritik och tydlig återkoppling samt skapa förutsättningar för att alla anställda ska lyckas i sitt jobb och känna arbetsglädje.

Skolans rektor är chef för cirka 50 lärare och övrig personal.

Medis söker ny rektor eftersom mångåriga tjänsteinnehavaren Leena Raitanen går i pension i år. Högre högskolexamen och goda insikter i skolförvaltning är grundkravet.

Dessutom krävs samarbetsförmåga, pedagogisk kunskap, simultankapacitet och förmåga att utveckla verksamheten och leda andra av den som väljs. Rektorn är chef för nio lärare och tre kanslister. För samarbetskommunernas kontaktpersoner och för många kurslärare.

Läs mer i fredagens Nya Åland!