DELA
Foto: PRIVAT

Ledare för en dag söker ledare

Projektet Ledare för en dag har fått flera intresseanmälningar än i fjol. Nu hoppas projektmedlemmarna på att minst 15 ledare ska anmäla sig.
Projektet går ut på att ungdomar ska få följa med en ledare i någon bransch under en arbetsdag. Det är andra året som projektet provas och det drivs under Juniorhandelskammaren, JCI. Projektmedlem Simon Holmström säger att det hittills verkar vara fler ledare som är intresserad av att delta än förra året.

– Vi har fått ett bra gensvar. Inställningen till projektet verkar vara mer positiv i år.

Hittills har elva ledare varit intresserade av att delta och förhoppningen ligger på att få ihop till minst 15.

Ledare för en dag riktar sig till ungdomar mellan 18 och 25 år. Projektmedlemmarna ser gärna att man är studerande på någon högskola, men man har inga begränsningar vad gäller studieinriktning. Ungdomar som vill delta anmäler sitt intresse genom ett formulär på projektets hemsida och sedan gör projektmedlemmarna sitt bästa för att para ihop ungdomarna med ledare inom passande bransch. Målet med projektet är att ge ungdomarna en bättre uppfattning om vad ledarskap är.

– JCI:s grundintresse är att få fram flera ledare. Visionen är att skapa drivkraft i det åländska samhället, säger Simon Holmström.

Ingen får betalt för projektet, varken ledare, ungdomar eller projektmedlemmar. Utan det är helt enkelt det gemensamma intresset för ledarskap som ska vara lockande för parterna.