DELA
Foto: Erkki Santamala

Leader-stöd till bigård och Kumlinge

OBS!!! Rättad version.

Föreningsbigården och Kumlinge kulturcentrum. Det är två projekt som kommer få så kallade leader-stöd.
Bakom Föreningsbigården står Åland biodlaförening. De vill uppföra en byggnad som blir en föreningsbigård. I den ska finnas mötes- och kurslokal, ta emot studiebesök, ta årliga varroaprover, samt utrymme för honungshantering (slungning) och för att tillvarata eget vax. Ett helt nytt bihus skall byggas på området de arrenderar av landskapsregeringen, på vägen mot Stallhagen, Grelsby, Finström. Det sammanlagda leaderstödet är 70 000 euro. Projektets totala budget är 117 000 euro.

Det andra stödet går till Kumlinge byalag driver som sedan 2013 det flerfasiga projektet Kumlinge kulturcentrum. Målet är att omvandla fastigheten Stenbacka mitt i Kumlinges bykärna till en levande mötesplats för kulturskapande, öbor och skärgårdens besökare. Den före detta grundskolan från 1800-talet ska renoveras och byggas om till en multifunktionell möteslokal. Enligt pressmeddelandet är byggnaden en idealisk storlek för att kunna erbjuda kultur året om. Projektets totala budget är 113 000 euro och 67 600 euro kommer från leader-stödet.