DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lättare internet för funktionsnedsatta

Alla offentliga webbplatser och appar ska bli mer tillgängliga enligt ett EU-direktiv.

Landskapet har påbörjat det inte helt okomplicerade arbetet med att implementera det.
Personer med nedsatt syn ska få bilder beskrivna i text och möjlighet att fylla i digitala blanketter med hjälp av läsprogram och personer som inte kan hantera en mus ska kunna navigera med hjälp av tangenter.

Det är några av de konkreta förändringar som är på gång då landskapet nu har inlett arbetet med att implementera EU:s direktiv om digital tillgänglighet för personer med olika typer av av funktionsnedsättningar.

Direktivet gäller lagtingets, landskapsregeringens och myndigheternas, kommunernas och kommunförbundens webbtjänster och mobila tjänster. Webbplatserna ska vara tillgängliga från och med september 2019 och apparna från och med juni 2021.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!