DELA
Foto: Erkki Santamala

Låt en del av gården växa fritt

Ett sätt att skydda igelkottar och andra små djur från robotgräsklippare är att lämna någon del av gården utanför klipparens körområde. Att låta en del av gården växa fritt ger inte bara skydd åt små djur som igelkottar.