DELA

Lastning via fören på Föglölinjen i dag

I dag fredag 10 juni är det lastning via m/s Knipans förliga ramp på grund av skadad akterramp (hydraularmen). Det innebär att fordonen måste backa iland tills akterrampen är reparerad meddelar Ålandstrafiken.

Reparatörer på plats klockan 13.30. Telefonummer till m/s Knipan är +358 (0)400 229 261.