DELA
Foto: Jonas Edsvik

Larm över Åland men ingen fara

Under onsdagen genljöd hela Åland av larmsignaler mellan klockan 13.00 och 13.02. Det var dock ingen fara på taket, utan bara en övning, meddelar Rainer Åkerblom på Statens Ämbetsverk i ett pressmeddelande på kris.ax.

”De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet onsdagen den 18 september 2019 kl. 13.00. Det är fråga om en test som utförs årligen på anmodan av samråds-delegationen för beredskapsärenden i landskapet Åland. Samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. Testen sänds även i Ålands radio.”

Under testet prövades ett par olika larmsignaler, enligt meddelandet:

”De ljudsignaler som testas är följande: den allmänna farosignalen (stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 sekunder i 60 sekunder), fara över-signalen, används normalt som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder)”.

Man passar också på att lugna alla oroliga ålänningar:

”Eftersom det är fråga om en testning föranleder provningen inga åtgärder för befolkningen. Information om de åtgärder signalerna föranleder i en verklig situation finns i telefonkatalogen. Allmänheten informeras om provningen på förhand i massmedierna.”